Detectare microfoane

Asigurarea securităţii spaţiului privat nu mai trebuie tratată doar din punct de vedere tehnic prin ochiul paznicului (gardianului) fără cunoştinţe şi abilităţi reale informative , ea trebuie privită ca un factor de manipulare sociala, psihologică neautorizată. De asemenea securitatea informaţiei specifică spaţiului privat poate fi pusă la încercare nu doar de viruşi informatici ci şi de accesul neautorizat prin intermediul aparaturii de tip spy: microfoane, camere video disimulate, sisteme tehnice computerizate aflate în domicilii, spaţii ambientale, săli de conferinţe, hoteluri, autoturisme, birouri etc.
Printre aspectele cele mai importante de implementare a sistemului de management al securităţii spaţiilor private, Agenţia Rodias Investigaţii efectuează:

-    Acţiuni de depistare a sistemelor tehnice spy ( camere video spy, microfoane wireless, etc.) din birouri, maşini, proprietăţi private ;
-    Consultanţă de specialitate pentru asigurarea autoprotecţiei informative ;
-    Cuantificarea riscului ;
-    Îndeplinirea şi respectarea cerinţelor ;
-    Politica de securizare a informaţiei ;
-    Managementul riscului ;
-    Responsabilitatea pentru securizarea informaţiei ;
-    Educaţia şi instruirea personalului ;
-    Planificarea continuă a autoprotecţiei.

Dotarea tehnică permanentă cu aparatură de ultimă generaţie este o constantă în dezvoltarea Agenţiei.

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information
  • Societatea Romana
    Carpathia
  • Scoala de Soferi
    CAMA
  • Societate civila de avocati
    TITA&TITA
Downlaod Premium Themes